منشور حقوق بيمار

 • دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است .
 • اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد .
 • حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود .
 • ارائه خدمات سلامت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي بيمار ( حق خلوت ) و رعايت اصل رازداري باشد .
 • دسترسي به نظام كارامد رسيدگي به شكايات حق بيمار است .
رزرو نوبت آنلاین
نظر سنجی
برنامه درمانگاه
آموزش

مدارک بستری، شماره واحد ها و مترجمین، آدرس ایمیل

انتقادات و پیشنهادات

واحد رسیدگی به انتقادها به منظور ایجاد سازو کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعین ،ضمن برقراری ارتباط صحیح و منطقی بین واحدهای مختلف بیمارستان و مراجعه کنندگان اعم از بیماران سرپائی، بستری و همراهان به ثبت انتقادها، نوع و محل آنها پرداخته تا مشکلات و مسائلی که به عنوان موانعی در جلب رضایت ارباب رجوع هستند را ریشه یابی می کند.

———

انتقادات و پيشنهادات  اطلاعات تماس

  آدرس بیمارستان :
  تهران ، میدان شهدا ، خیابان شکوفه ، خیابان کرمان ، بیمارستان مردم
   
  تلفن :

  ۰۲۱-۳۳۳۴۵۴۱۱ ، ۰۲۱-۳۳۳۴۰۶۳۱ ، ۰۲۱-۳۳۷۹۵۸۲۳

  فکس :

  ۰۲۱-۳۳۳۳۶۶۹۸