راديولوژی

اين بخش شامل دستگاههاي راديولوژي ثابت و پرتابل جهت بخش هاي ويژه ،درماني و اتاق عمل كه تماماً ديجيتال مي باشند .اين بخش قابليت انجام كليه درخواستهاي راديولوژي ساده و تخصصي را با كادر مجرب بصورت شبانه روزي دارد. این بخش جهت سهولت دسترسی مراجعین و بیماران در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است.