روز يكشنبه ١٣ تیرماه ۱۴۰۱
جلسه ليدرشيپ، با حضور رياست محترم بيمارستان و کلیه مسئولين بخش ها و واحد ها در سالن كنفرانس بیمارستان مردم برگزار شد.

در این نشست دکتر رادفرد رئيس بيمارستان مردم، گزارش عملکرد یکساله بیمارستان در سال ۱۴۰۰ و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت بیمارستان را با هدف اطلاع مسئولین از شرایط مفصلا شرح دادند و براى تحقق اهداف وارتقا سطح ارائه خدمات بيمارستان خواستار مشاركت فعال كليه مسيولين و پرسنل شدند.
پس از سخنرانی و گزارش ریاست، آقای دکتر گرایش نژاد از ریاست و کلیه مسئولین بابت پیشرفت های چشمگیر حاصله در سال گذشته تقدیر و تشکر نمودند و خواستار تداوم پیشرفت ها در کلیه زمینه ها شدند، در ادامه مسئولین نیز درخواست‌ها و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.
همچنين در پایان جلسه به پاس قدرداني از زحمات كليه پرسنل از كارمندان نمونه فصل بهار با اهدا لوح و هديه تقدير گرديد .