برگزاری بزرگداشت روز پزشک
با فرا رسیدن روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، مراسم تقدیر و تشکر از پزشکان در بیمارستان مردم با حضور ریاست محترم بیمارستان برگزار گردید.
جناب آقای دکتر مجید رادفرد با تعبیر خدمات پزشکان به مفهوم فداکاری و انسانیت، از زحمات کلیه پزشکان این مرکز تقدیر و تشکر کردند.