جلسه تودیع و معارفه رياست جدید بيمارستان مردم با حضور سركار خانم دكتر فرهادی (مدیر عامل محترم پایا سلامت سینا)  در سالن جلسات بيمارستان  برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر بهزاد مایلی  بعنوان رئیس جدید بیمارستان معرفی شدند و از زحمات جناب آقای دکتر مجید رادفرد رئیس پیشین این مرکز تشکر و قدردانی گردید.