به گزارش روابط عمومی بیمارستان مردم، مراسم معارفه دکتر محسن نوری مدیر این مرکز با حضور رییس بیمارستان و کلیه مسئولین اداری و درمانی برگزار شد.
دکتر مایلی رئیس بیمارستان ضمن معرفی مدیرجدید به بیان اهداف مهم پیش روی مرکز و نقش مسئولین برای تحقق اهداف پرداختند . در ادامه دکتر نوری ضمن تشکر از حسن اعتماد ریاست بیمارستان به وی، ابراز امیدواری نمود در کنار و با حمایت پرسنل و مسئولین بیمارستان بتواند در راه ارتقای کیفیت ارائه خدمت به بیماران و افزایش رضایت مشتریان مثمرثمر باشد و در پایان این مراسم ابلاغ خود را از رئیس بیمارستان دریافت کرد.