مدیرعامل گروه پزشکی برزویه با جمعی از متخصصین زنان و زایمان بیمارستان مردم دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی نشست مشترک ریاست و مسئولین بیمارستان با حضور پزشکان و متخصصین زنان و زایمان در روز پنجشنبه 24 آذر ماه برگزار گردید.

در این نشست هم اندیشی با پزشکان گروه زنان به بیان نظرات و پیشنهادات پرداخته شد. و جهت ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه در این مرکز بحث و بررسی شد و به منظور ترویج زایمان طبیعی ایمن در این مرکز تمهیدات ویژه ای جهت تمایل مادران باردارو پزشکان در نظر گرفته شد.