به گزارش روابط عمومی  بیمارستان مردم، دوشنبه 29 آذر،‌ سرهنگ موسوی رئیس یگان حفاظت از وزارت بهداشت به همراه جمعی از فرماندهان پلیس با حضور در این  بیمارستان ضمن تقدیر از پرستاران و کادردرمان از اورژانس و مراکز حیاتی بیمارستان بازدید کردند