تلفن نوبت دهي درمانگاه هاي تخصصي 38916

بخش مراقبتهای ویژه ICU واقع در طبقه زيرين ساختمان اصلی ، دارای 8 تخت فعال و تجهیزات کامل ،‌ پذیرای کلیه بیماران داخلی و جراحی می باشد .
این بخش مجهز به اتاق ایزوله با امکانات فوق و ترالی کد برای بیماران نیازمند ایزوله می باشد . بخش ICU در تمام ایام هفته به صورت 24 ساعته فعال می باشد و پزشک بیهوشی مقیم در تمام این مدت در بخش حضور دارند .