تلفن نوبت دهي درمانگاه هاي تخصصي 38916

کلینیک داخلی گوارش تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان مردم با حضور فوق تخصص گوارش، ضمن ارائه خدمت به بیماران، خدمت آندوسکوپی ارائه می نماید.

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد
  • آندوسكوپي