تلفن نوبت دهي درمانگاه هاي تخصصي 38916

بخش مراقبتهای ویژه NICU واقع در طبقه زيرين ساختمان اصلی ، دارای 6 تخت فعال و تجهیزات کامل ،‌ پذیرای نوزادان بيمار می باشد .
بخش NICU در تمام ایام هفته به صورت 24 ساعته فعال می باشد و پزشک متخصص نوزادان مقیم در تمام این مدت در بخش حضور دارند .