CCU

بخش مراقبت های ویژه قلبی و عروقی بیمارستان دارای 7 تخت فعال می باشد و با برخورداری از کادر مجرب و تخصصی همراه با آخرین تجهیزات روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران می باشد. هر کدام از تخت های این بخش دارای سیستم مانیتورینگ می باشد که به مانیتور مرکزی متصل بوده و بیماران بستری در CCU دائما از طریق مانیتور کنترل می شوند.
* مراقبت های تخصصی از بیماران دچار سکته قلبی حاد و نارسایی قلبی