NICU

از جمله خدمات ارائه شده در این بخش خدمات فتوتراپی، اکسیژن تراپی، قرار دادن نوزاد زیر دستگاه رسپیراتور، مانیتورینگ، تعویض خون و تزریق خون است.

از ویژگی های بخش می توان به رسیدگی مناسب و استفاده از بهترین کیفیت مواد بهداشتی مصرفی و مواد مغذی برای نوزادان اشاره نمود. همچنین تمامی تجهیزات موجود در بخش از دستگاه های پیشرفته و به روز است. مشخصه دیگر آن وجود اتاق مادر است که امکان حضور شبانه روزی مادر را فراهم کرده و به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

تمامی پزشکان این بخش، متخصص و فوق تخصص کودکان و نوزادان بوده و یک پزشک متخصص، به صورت 24 ساعته در این بخش مقیم است.

ملاقات در بخش NICU در تمامی ساعات شبانه روز با هماهنگی مسئولین بخش امکان پذیر است.


مشخصه های ویژه بخش

  • حضور 24 ساعته متخصص اطفال و نوزادان در بیمارستان جهت رسیدگی به نوزادان در شرایط حاد
  • تجهیزات کامل و طبق استاندارد در بخش